Vuosikokous

22.2.2018

Sääntömääräinen vuosikokous 22.2.2018 klo 18
Hotelli Leikarissa (kokoustila Askeri)

Tule vaikuttamaan seurasi asioihin rivijäsenenä tai vaikkapa uutena hallitusjäsenenä. Karhvitarjoilu, tervetuloa!
-> Sääntömuutosehdotukset (värillisenä)
-> Nykyiset säännöt

ESITYSLISTA:
Kokouksen avaus
palkitaan vuoden 2017 menestyneimmät koirat ohjaajineen
Kokouksen järjestäytyminen
kokouksen puheenjohtajan valinta
kokouksen sihteerin valinta
pöytäkirjan tarkastajien valinta 2kpl
ääntenlaskijoiden valinta 2kpl

Valtakirjojen tarkastus
Kokouksen laillisuuden toteaminen
Esityslistan hyväksyminen
Käsitellään vuoden 2017 toimintakertomus
Käsitellään vuoden 2017 tilit ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto
Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
Käsitellään vuoden 2018 toimintasuunnitelma
Käsitellään vuoden 2018 talousarvio
Päätetään jäsenmaksuista
Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodelle 2018
Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
(erovuorossa Silja Lampinen, Mika Vaittinen, Jussi Kuutti)
Valitaan kirjanpitäjä ja tilitarkastaja/toiminnan tarkastaja
Valitaan toiminnantarkastaja 1kpl ja varalle 1 kpl
Sääntömuutos

  • Hallitus esittää, että muutetaan yhdistyksen sääntöjä hallituksen valmisteleman esityksen mukaisesti. Esitys nähtävissä yhdistyksen www-sivuilla.

Käsitellään jäsenten esittämät asiat jotka ovat tulleet hallitukselle 15vrk ennen vuosikokousta
Muut esille tulevat asiat
Kokouksen päättäminen