Kilpaileminen

Karjalan Palveluskoiraharrastat ry on palveluskoirayhdistys Kotkassa. Lajeina yhdistyksessä ovat pääasiassa haku ja jälki, mutta jäsenistöstämme löytyy myös muiden pk-lajien aktiivisia harrastajia. Tervetuloa tutustumaan meihin!

Seurassamme voit harrastaa vain harrastamisen ilosta, mutta myös kilpailla tavoitteellisesti. Joka vuosi jäseniämme kilpailee SM-tasolla. Yhdistys lähettää jäseniä edustamaan seuraa ja tukee heitä maksamalla kilpailujen osallistumismaksun.
-> Yleiset Palveluskoiraliiton ohjeet&säännöt
-> Kokeisiin/kilpailuihin ilmot virkun kautta

Haku 
Koira voi ilmaista maalimiehen joko haukkumalla tai ottamalla kaulassaan roikkuvan rullan suuhunsa ja palaamalla ohjaajan luo, jolloin ohjaaja tietää maalimiehen löytyneen. Tämän jälkeen koira kytketään ja se vie ohjaajansa maalimiehen luokse. Tuomari on mukana koko suorituksen ajan ja pisteitä saa koiran työskentelystä ja ohjattavuudesta. Hakukokeen henkilöetsinnässä koiran tulee etsiä, löytää ja ilmaista merkityltä alueelta sinne piiloutuneet 3 ihmisiä. Henkilöhakualueen koko kasvaa koeluokittain. Alokasluokassa alue on kooltaan 10 0m x 100 m, ja etsintäaika 10 minuuttia. Haku lajina sopii sosiaalisille koirille, jotka pystyvät toimimaan itsenäisesti, vaikka ohjaaja ei olisi näkyvissä. Hakua harjoitellaan hakuryhmissä, joissa kaikki toimivat myös vuorotellen maalimiehinä. Maalimiehillä on tärkeä osuus koiran koulutuksessa, koska he palkkaavat koiran oikeista suorituksista ja rakentavat näin koiralle motivaation etsintään.

Jälki
Palveluskoirakokeissa koira jäljestää ihmisen tekemää jälkeä. Ihminen kävelee maastossa suunnitellun reitin ja jättää kävelyuralleen 6 jälkiesinettä (noin 10 cm pitkiä, kuivia, merkittyjä, oksanpätkiä). Koiran tulee seurata jälkeä ja ilmaista kepit (esim. menemällä maahan tai tuomalla ne ohjaajalle). Jälkikokeessa koira aloittaa suorituksen etsimällä jäljen 30-50 metriä pitkältä suoralta linjalta, jonka yli jostain kohdasta jäljentekijä on kävellyt. Löytäessään jäljen tulee koiran lähteä seuraamaan sitä oikeaan suuntaan.

Kokeissa jälki vaikeutuu luokittain, se muuttuu asteittain pidemmäksi ja koira päästetään jäljestämään hieman aiempaa myöhemmin. Alokasluokassa jäljen pituus on 500 metriä ja jälki on tehty noin tuntia ennen jäljen ajoa. Aikaa jäljen ajamiseen ja jälkiesineiden ilmaisemiseen on 20 minuuttia.

Jälkikokeessa tuomari arvostelee vain koiran jäljen etsimisen ja jäljestämään lähdön. Tämän jälkeen ohjaaja ja koira työskentelevät kahden kesken, kunnes tulevat jäljen päähän esineelle nro 6, johon jälki loppuu. Tämän jälkeen ohjaajan tulee luovuttaa esineet tuomarille tai kokeen toimihenkilölle, joka kirjaa tuodut esineet ja näiden perusteella voidaan todeta, miten koira on jäljestämistehtävästä suoriutunut.

Toko
Tottelevaisuuskokessa eli TOKO-kokeessa arvioidaan koulutuksen tasoa, koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä ja koiralle opetettujen liikkeiden hallintaa. 
Tottelevaisuuskokeissa on neljä luokkaa: alokas-, avoin-, voittaja- ja erikoisvoittajaluokka. Koira saa siirtyä luokasta toiseen yhden 1-palkinnon saatuaan ja sen pitää siirtyä kolmannen 1-palkinnon jälkeen. Koira saa koulutustunnuksen tietystä luokasta, kun se on saavuttanut siinä kolme 1-palkintoa ja esimerkiksi alokasluokan koulutustunnus on TK1.
Kokeessa tuomaria avustaa liikkuri, joka kertoo koirakolle missä järjestyksessä liikkeet suoritetaan ja ohjeistaa käskyillä koirakkoa läpi suorituksen.

Koe alkaa tunnistusmerkinnän tarkastamisella ja luoksepäästä-vyydellä, joiden jälkeen yleensä on ryhmäliike esim. paikkamakuu.